Press Review ArchivDokunmatik cilt – iSkin in Turkish media

智能手表输入不便?iSkin数字纹身将问世 – iSkin in Chinese media

Turn your entire BODY into a touchscreen: Flexible iSkin sensors let you control gadgets by poking and stroking your skin

Công nghệ biến da người thành màn hình cảm ứng di động – iSkin in Vietnamese media

Điều khiển thiết bị điện tử bằng cảm biến gắn trên da – iSkin in Vietnamese media

1 ...
137138139140141 ...
247