Press Review ArchivTurn your entire BODY into a touchscreen: Flexible iSkin sensors let you control gadgets by poking and stroking your skin

Công nghệ biến da người thành màn hình cảm ứng di động – iSkin in Vietnamese media

Điều khiển thiết bị điện tử bằng cảm biến gắn trên da – iSkin in Vietnamese media

El futuro teclado del móvil es tu piel – iSkin in Panamanian media

El futuro teclado del móvil es tu piel – iSkin in Spanish media

1 ...
139140141142143 ...
248